Automobilist niet welkom in mobiliteitsplan van Arnhem

VVD Arnhem is kritisch over de gekozen richting plannen van het college de mobiliteitsplannen voor Arnhem. Voor wie zich verdiept in de plannen valt één ding op: automobilisten zijn niet meer welkom in Arnhem. En hoewel ook wij het belangrijk vinden om maatregelen te nemen om onze stad bereikbaar te houden en verkeersoverlast tegen te gaan, zijn we bezorgd over de manier waarop dit plan wordt opgesteld en de velen beperkingen en verboden waar over gesproken wordt. Een slecht bereikbare stad heeft negatieve gevolgen voor de economie van onze stad en is slecht voor bewoners en ondernemers.

In het plan wordt de nadruk gelegd op de verdeling van schaarste in de openbare ruimte. Daarbij worden keuzes gemaakt waarbij eerst de voetganger, dan de fietser, dan het openbaar vervoer en vervolgens pas de auto komt. Dit betekent dat er minder ruimte zal zijn voor de auto, zowel op de weg als voor geparkeerde auto's.

Naast het uit de stad weren van auto’s door het verwijderen van wegen en parkeerplaatsen helpt ook het verhogen van de parkeertarieven met 19 procent onze bewoners, bezoekers en ondernemers niet.

VVD Arnhem is bezorgd over de bereikbaarheid van de stad. Wanneer je ervan overtuigd bent dat de auto minder aanwezig moet zijn in de stad, dan zal je eerst moeten zorgen voor serieuze alternatieven. Alternatieven voor betrouwbaar woon-werkverkeer, oplossingen voor mantelzorgers, ondernemers, mindervaliden en noem maar op. Wat gebeurt in de plannen die er nu liggen is dat de auto wordt weggedrukt, zonder dat is nagedacht over hoe het echt anders moet. Daarom roepen we het college op de belangen van de automobilist in overweging te nemen en de bewoners te betrekken bij het opstellen van het mobiliteitsplan. We willen graag een plan dat werkt voor iedereen, waarbij de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad hand in hand gaan. VVD Arnhem staat voor een bereikbare stad voor zowel de voetganger, de fietser, het openbaar vervoer én de automobilist.