Flexwoningen op het Merwedeterrein

In Arnhem hebben we een grote opgave om tot 2040 16.000 woningen te realiseren. Om een deel daarvan op korte termijn te kunnen realiseren wil gemeente Arnhem samen met twee woningcorporaties 160 flexwoningen bouwen op het Merwedeterrein. De helft van deze woningen is sociale huur, waarvan 50 woningen voor statushouders en de andere helft middenhuur. Deze woningen zijn bestemd voor spoedzoekers. Het flexibele karakter van deze woningen zit in de verplaatsbaarheid. NĂ¡ 10 tot 15 jaar is het de bedoeling dat deze woningen op een andere plek in Arnhem een vaste plek krijgen. Voor de langere termijn is het Merwedeterrein aangewezen als transformatiegebied naar woon-werkgebied met sociale voorzieningen. De komende tien jaar is permanente ontwikkeling niet mogelijk, omdat gemeente Arnhem in afwachting is van het rijksbesluit voor een aanpassing van de spoorzone. Daarom stelt het college voor om deze ruimte voor de komende 10 tot 15 jaar op deze manier te benutten.

VVD Arnhem onderstreept het belang van het bouwen van woningen en op deze manier mee te werken aan de woonopgave die we hebben. We voeren gesprekken met de verschillende partijen uit deze omgeving. De kunstenaars (KW37), woonwagenbewoners, werkgroep Presikhaaf 1, moskee en de ontwikkelaar. Verschillende insprekers hebben afgelopen woensdag (25 januari) hun wensen aangegeven richting de raad en het college.

De VVD fractie vraagt de aandacht van het college om de leefbaarheid in deze wijk te borgen. Wat doet de komst van circa 300 spoedzoekers met onder andere de sociale leefomgeving in Presikhaaf waar toch al veel kwetsbare mensen wonen? De flexwoningen zullen een beperkte aantal parkeerplaatsen hebben. Wat betekent het voor de parkeerdruk als de parkeernorm wordt verlaagd? En waar gaan de kunstenaars heen? Blijven ze of krijgen ze een permanente plek ergens anders? Nog veel vragen waar we de komende tijd een antwoord op moeten krijgen.