Standpunt VVD-fractie in moeizaam debat geslachtsregistratie

Zoals je wellicht hebt vernomen in de krant of via sociale media is een debat in de gemeenteraad van Arnhem gisteren nogal uit de hand gelopen. Het debat ging over een initiatiefvoorstel van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren waarin zij de kosten voor het wijzigen van het geslachtsregistratie willen vergoeden.
 
Het initiatiefvoorstel beoogt om voor transgender/non-binaire personen het wijzigen van hun geslacht op het paspoort of bijvoorbeeld ID-bewijs volledig te vergoeden. Hierbij gaat het zowel om de hoge kosten van een deskundigenverklaring en een deskundigenbeoordeling als ook de legeskosten van het paspoort of ID bewijs.
 
Als overheid eisen we allerlei bureaucratische handelingen wanneer je je geslacht wijzigt, dat brengt kosten met zich mee die niet iedereen kan dragen. Dat verhoogt de drempel voor de keuze om je geslacht te wijzigen en zorgt ervoor dat sommigen dat niet kunnen doen. Wij vinden het goed om deze mensen tegemoet te komen in de kosten voor de deskundigenverklaring en -beoordeling die ze nodig hebben om deze wijziging te kunnen doorvoeren. Als het gaat om de aanschaf van een paspoort of rijbewijs, ligt dat wat ons betreft anders. Iedere Arnhemmer moet tenslotte zelf zorg dragen voor de kosten van paspoort en ID bewijs. Mensen die dat niet kunnen betalen krijgen een tegemoetkoming in de kosten middels de Gelrepas. Dus waarom zou dat voor deze specifieke groep anders zijn?
 
Daarnaast is het voor ons belangrijk dat we dit soort beleid niet exclusief voor één specifieke groep optuigen, maar het breder trekken, ook voor andere mensen die zwaarwegende redenen hebben om gegevens te wijzigen in de basisregistratie. Bijvoorbeeld in het geval van misbruik of wanneer je politiek vluchteling bent en jouw naam een gevaar is voor je veiligheid. Voor deze twee aanpassingen hebben wij verandervoorstellen gemaakt samen met het CDA, Partij van de Arbeid en Arnhem Centraal.
 
In de aanloop naar de behandeling was al sprake van veel emotie bij verschillende partijen. Dit mondde onder andere uit in hatelijke uitspraken op social media in de richting van raadsleden en weinig ruimte voor elkaars standpunten in de commissievergadering.
 
Tijdens het debat gisteren zijn er vanuit Forum voor Democratie kwetsende en provocerende opmerkingen gemaakt over de LGBTQ+ community. De indieners van het initiatiefvoorstel werden daar zo door geraakt dat zij de raadszaal tijdens het debat hebben verlaten. Wij hebben er als fractie voor gekozen om in debat te blijven en vanzelfsprekend zo ver als mogelijk afstand genomen van de inbreng van FvD. Wij zijn gekozen juist om dit debat te voeren namens onze achterban met volksvertegenwoordigers van andere partijen.
 
Wat de VVD fractie betreft is de manier waarop een aantal partijen het debat heeft gevoerd schadelijk voor de politiek. De vorm is nu groot nieuws en de inhoud is volledig ondergesneeuwd. Terwijl juist die inhoud ervoor zorgt dat we het oneens zijn met elkaar en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. Wij kiezen er in dit geval voor geen uitzonderingen te maken voor mensen onder de vlag van zogenaamd inclusief beleid. Dus geen vergoeding van paspoorten en rijbewijzen voor één specifieke groep mensen, terwijl we dat voor andere Arnhemmers niet doen. Dat heeft niets te maken met angst voor verandering en alles te maken met opkomen voor gelijkwaardigheid. Daarvoor zullen wij nooit weglopen, daarover blijven wij het debat aangaan. Hoe gepolariseerd ook. 
 
Wanneer er vragen zijn over het debat, ons standpunt of onze rol dan weet je ons te vinden.
 
Namens de fractie,

Steffenie Pape
Fractievoorzitter