Flexwoningen op het Merwedeterrein (update)

Arnhem heeft dringend behoefte aan meer woningen. Drempels en hindernissen moeten worden weggenomen om zo snel mogelijk de huizen neer te zetten die we nodig hebben. Om die reden heeft de gemeenteraad op woensdag 8 maart ingestemd met het voorstel om het mogelijk te maken dat twee woningcorporaties 150 flexwoningen bouwen op het Merwedeterrein met permanente kwaliteit.

Het flexibele karakter van deze woningen zit in de verplaatsbaarheid. NĂ¡ 10 jaar is het de bedoeling dat deze woningen op een andere plek in Arnhem een vaste plek krijgen. Dit heeft er mee te maken dat aan de Merwedeterrein een spoorzone is waar er al een langere tijd wordt gesproken over het uitbreiden van de treinsporen.

Zolang er geen rijksbesluit is voor een aanpassing van de spoorzone in dit gebied, is het onzeker om in dit gebied woningen te bouwen. Dat zou betekenen dat het gebied in een tijd waarin we veel woningen nodig hebben vele jaren onbebouwd zou moeten wachten op dat besluit. Het college heeft gekeken naar alternatieven en daar is een oplossing uitgekomen voor de komende tien jaar. Door hier 150 flexwoningen toe te voegen is wat de VVD betreft een goede invulling gegeven aan de opdracht die we hebben om snel meer woningen te bouwen in Arnhem en creatief om te gaan met kostbare grond dat hiervoor beschikbaar is.

We blijven ons inzetten voor het realiseren van woningen die we nodig hebben, zodat iedere Arnhemmer een fijne en passende woning vindt.