Zorgen over bereikbaarheid Arnhem en het benutten van parkeerplaatsen

De komende anderhalve maand zullen belangrijke toegangswegen in Arnhem, zoals de Apeldoornseweg, Onderlangs, Laan van Presikhaaf, Wichard van Pontlaan en de Willemstunnel, langdurig worden afgesloten vanwege werkzaamheden. Hoewel wij begrijpen dat onderhoud noodzakelijk is, maakt VVD Arnhem zich zorgen over de manier waarop dit gepland en gecommuniceerd is, en welke alternatieven er worden geboden.

De huidige planning van deze werkzaamheden in combinatie met gebrekkige communicatie leidt tot opstoppingen en zorgt voor onveilige situaties, waardoor de stad moeilijk bereikbaar wordt. Bovendien zijn verschillende grote parkeerplaatsen, zoals die op de Blauwe Golven en de parkeerplaatsen naast de Schouwburg niet of verminderd beschikbaar voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

Het gebrek aan beschikbare parkeermogelijkheden heeft een negatieve invloed op de bereikbaarheid van de stad en de lokale economie. Ondernemers maken zich terecht zorgen, want wie opent nog zijn winkel als bezoekers vanwege de afgesloten wegen worden geweerd? VVD Arnhem pleit ervoor om de impact van deze werkzaamheden te minimaliseren door tijdige en duidelijke communicatie over alternatieve routes en beschikbare parkeerplaatsen. Het is van groot belang dat de stad Arnhem toegankelijk blijft voor zowel inwoners als bezoekers en dat de lokale economie niet onnodig wordt geschaad door de geplande werkzaamheden.

We hebben het college opgeroepen om snel actie te ondernemen en de benutting van onbenutte parkeerplaatsen zoals op de markt te faciliteren, evenals het verbeteren van de communicatie richting bewoners, bezoekers en ondernemers. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.