De perspectiefnota 2023

De perspectiefnota 2023 is vooral een herhaling van de uitwerking van het coalitieakkoord vorig jaar. Weinig nieuws, weinig perspectief.

Er wordt vooral ingezet op radicaal vergroenen.  En in een stad die onlangs nog is uitgeroepen tot één van de groenste steden van Nederland voelt dit alsof je extra bijlessen neemt voor biologie, terwijl je voor dat vak al een 10 staat en tegelijkertijd een onvoldoende scoort voor Nederlands, wiskunde en economie. 

Want op veel andere lijstjes scoort Arnhem slecht. In de atlas voor gemeenten 2023 in het overzicht met geweldsmisdrijven staat Arnhem op de 48e plaats als het gaat over vernieling en overlast. Alleen Den Haag en Rotterdam doen het nog slechter. 

De VVD heeft het college gevraagd prioriteit te geven aan veiligheid, omdat we niets hebben aan groene straten, mooie schoolgebouwen en een bloeiende culturele sector als Arnhemmers niet veilig zijn in hun eigen huis of wijk.

Ondernemerschap en economie zijn het fundament van een stad, dat zorgt ervoor dat een stad kan leven. En precies die twee, ondernemerschap en het belang van een bloeiende economie, komen nauwelijks voor in deze nota. Werken en geld verdienen betekenen perspectief voor inwoners. Daarom zijn we blij dat er meteen na de zomer een nadere uitwerking Van bedrijven weten naar ons toe komt. Daar worden de aanbevelingen die uit de evaluatie voortkomen verder uitgewerkt, zodat we de dienstverlening richting ondernemers nog verder verbeteren en ervoor zorgen dat ondernemers blijven kiezen voor Arnhem. Tijdens het periodieke overleg dat wij hebben met Arnhemse ondernemers, werd nog weer duidelijk dat er echt dingen beter moeten.

Ruim een jaar nadat Museum Arnhem opnieuw is geopend verdient het een rode loper wat de VVD betreft. Daarom zijn we blij met de toezegging van het college om het gebied tussen het station en Museum Arnhem sterk te verbeteren. Ook zijn we blij dat het college gaat kijken hoe we de problemen van onveiligheid in en rond Rozet en de enorme kostenpost als gevolg van de huurstijging waar Rozet mee kampt kunnen aanpakken. Rozet behoort tot een van de beste bibliotheken van Nederland, dat willen we graag zo houden. 

De perspectiefnota staat vol met ambities waar geen geld voor is.  Daar heeft de VVD fractie grote problemen mee. Een van de voorbeelden is de extra formatie voor de afdeling burgerzaken waar op voorgesorteerd wordt, een bedrag van 1,7 miljoen structureel,  terwijl we als raad helemaal geen zicht hebben op de noodzaak hiervoor.

Ten slotte maken wij ons grote zorgen over het financiële ravijn dat op ons af komt. We stevenen af op een groot tekort vanaf 2027 als gevolg van een financiële herverdeling van het Rijk aan gemeenten. Wanneer je een stad bestuurt en verantwoordelijk bent voor de toekomst, zou je je op zijn minst moeten afvragen hoe je daar op gaat reageren. Dat ontbreekt volledig in deze perspectiefnota. Daarom hebben wij samen met het CDA gevraagd een aantal scenario’s voor te bereiden, zodat we ook in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan. De verantwoordelijkheid van een stadsbestuur reikt verder dan alleen de huidige coalitieperiode. Helaas, over oplossingen voor dit probleem wenst deze coalitie niet na te denken.