Dierenasiel Arnhem

Afgelopen weken is er in de media veel gezegd en geschreven over het Dierenasiel Arnhem. In augustus ontvingen wij een brandbrief van het bestuur van het dierentehuis Arnhem en omstreken. In deze brief wordt uitgebreid stilgestaan bij de gang van zaken rond de voorgenomen nieuwbouw van het dierentehuis en het stoppen met de opvang van zwerfdieren voor de gemeente Arnhem met ingang van 1 oktober aanstaande. Het huidige pand is in zeer slechte staat en kan niet langer worden gebruikt. Het bestuur gaf aan in een impasse te zitten en niet verder te kunnen met de vergevorderde plannen voor nieuwbouw als de gemeente Arnhem niet snel akkoord geeft voor deze plannen en garant staat.

De VVD fractie maakt zich er al langere tijd sterk voor dat Arnhem de stichting Dierenasiel ondersteunt om te komen tot een gezonde financieringsregeling voor nieuwbouw.  Daar hebben we in de raad in 2019 al uitgebreid over gesproken met elkaar en dat heeft het college ook toegezegd destijds. In oktober 2021 was Arnhem zo goed als akkoord met de plannen en de financiering van het dierenasiel, de omliggende gemeenten waren destijds de bottleneck. Nu lijkt de situatie precies andersom. Arnhem is als enige gemeente niet akkoord en is tegelijkertijd als centrumgemeente wel cruciaal voor het dierentehuis. Het bestuur van de stichting was ten einde raad en was tot de conclusie gekomen dat ze op deze manier niet verder konden.

Na vragen van onder andere de VVD en druk vanuit de stad bleek dat er ineens toch van alles mogelijk was. Uiteindelijk is woensdag 27 september alsnog een intentieverklaring getekend tussen de betrokken gemeenten en de stichting, zodat het dierenasiel de financiering voor de verhuizing en de nieuwbouw kan rondmaken. 

Al is het op het allerlaatste moment, de VVD is blij dat het alsnog gelukt is de broodnodige handtekening van het Arnhemse stadsbestuur te krijgen, zodat het dierenasiel haar mooie werk kan blijven doen.  Maar dat neemt niet weg dat het college de raad volstrekt niet serieus heeft genomen in dit dossier. Toezeggingen werden niet nagekomen en vragen zijn slecht én te laat beantwoord.

Wij hebben samen met de SP en het CDA een debat aangevraagd, omdat we het belangrijk vinden als raad goed geïnformeerd te worden door het college. Tijdens dat debat, dat op 24 oktober plaatsvond, liet de portefeuillehouder geen enkele zelfreflectie zien als het gaat om de rol van het college in dit dossier. Hij gaf aan de raad niet beter te kunnen informeren dan hij had gedaan.  Wij zijn het daar niet mee eens. Daarom hebben wij een motie van afkeuring ingediend. Alleen als het college ons serieus neemt en ons tijdig informeert als dingen mis gaan kunnen wij onze controlerende rol vervullen. De motie heeft het niet gehaald. 

Steffenie Pape

Fractievoorzitter