Reactie VVD-fractie over debat vergoeding extra kosten bij aanpassing paspoort of rijbewijs

Reactie VVD-fractie over debat vergoeding extra kosten bij aanpassing paspoort of rijbewijs


Naar aanleiding van het moeizame debat in februari over vergoeding kosten geslachtsregistratie is het college vlak voor de zomer met een nieuw voorstel gekomen. Wij hebben in samenwerking met het CDA, de PVDA en Arnhem Centraal destijds een amendement opgesteld om niet voor één specifieke doelgroep de kosten te vergoeden maar om dit breder te trekken. Het college is hiermee aan de slag gegaan en vlak voor de zomer hebben zij een nieuw voorstel met ons gedeeld.

In dit nieuwe voorstel is ook de groep ‘nazaten van tot slaaf gemaakten’ meegenomen. Dit terwijl er voor die specifieke groep al een aangenomen motie uit november 2021 ligt. Sinds juli zijn we binnen de gemeenteraad met elkaar in gesprek om tot een breed gedragen voorstel te komen. Omdat het CDA, de PVDA en wij niet blij zijn met het collegevoorstel hebben we ook nu weer een amendement ingediend en daarnaast een amendement van Denk en de ChristenUnie ondersteund. Doel: een eerlijkere regeling die recht doet aan het debat dat we telkens met elkaar voeren.

Ondanks vele verwoede pogingen om dichter bij elkaar te komen hebben vooral GroenLinks en de PvdD voet bij stuk gehouden. Waarschijnlijk omdat zij wisten dat het collegevoorstel inmiddels op een meerderheid kon rekenen. Binnen onze fractie hebben we heel veel over dit onderwerp gesproken en uiteindelijk hebben we besloten om bij hoge uitzondering verdeeld te stemmen. Met zijn allen vóór het collegevoorstel stemmen deed voor ons geen recht aan de inhoud en de wijze waarop we met elkaar hebben gedebatteerd en dit geldt in gelijke mate om gezamenlijk tegen te stemmen. Het collegevoorstel is aangenomen en er ligt nu een regeling die voor een aantal doelgroepen voor een lagere drempel kan zorgen als zij hun geslacht/naam willen aanpassen vanwege zwaarwegende redenen. Niet de regeling zoals wij hem zouden schrijven maar wel een regeling die wat gaat doen voor deze mensen!

Namens de fractie,

Alwin van Engelenburg