VVD Arnhem tegen Arnhemse burgerberaad.

De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten 4 x per jaar een burgerberaad te organiseren, met als doel verschillende meningen en achtergronden te horen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het burgerberaad bestaat uit een groep van 150 deelnemers die een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de stad vormen. Het doel van het burgerberaad is om een breed maatschappelijk advies te verkrijgen over een voor Arnhem lastige vraag en de kloof tussen bestuur en stad te verkleinen. In het eerste burgerberaad in Arnhem wordt advies gevraagd over het tot minimum beperken van de hoeveelheid afval in Arnhem. De VVD fractie heeft haar bedenkingen bij zowel het burgerberaad op zich als het gekozen onderwerp afval.

Het burgerberaad op zich 

Wij zijn groot voorstander van het betrekken en raadplegen van bewoners, ondernemers en andere organisaties die samen Arnhem maken. Echter, dat doen wij als fractie door bij verschillende onderwerpen ''de stad in te gaan'' en ons te voeden met kennis en informatie uit de stad. Op basis daarvan proberen wij binnen de fractie kritisch met elkaar te spreken en te komen tot een besluit. Dat besluit nemen wij als fractie en als raadslid, altijd naar eer en geweten en vanuit een democratische legitimiteit. Wij zijn door de Arnhemmers gekozen om met z'n 39en de stad te vertegenwoordigen.

 

Voor de voorbereiding van het eerste burgerberaad is al 175.000 uitgegeven aan bijvoorbeeld externe advieskosten en projectmanagement. Een forse rekening en er is nog geen Arnhemmer aan te pas gekomen. 

 

De keuze voor afval 

Het college heeft ervoor gekozen om het burgerberaad te richten op het afvalbeleid, ondanks het recente referendum in maart 2021 waarin Arnhem koos om te stoppen met DifTar. Op 15 juni 2022 hebben we de Afvalkoers 2022-2026 Arnhem Schoner vastgesteld. Nog geen jaar later komen partijen met het idee om een burgerberaad op te richten over, jawel, het afvalbeleid. 

 

De hoofdvraag waar het burgerberaad mee aan de slag moet is specifiek en afgebakend en het antwoord dat men lijkt te willen horen, is niet ver weg. Het lijkt erop dat men de uitslag van het referendum naast zich neerlegt en via dit burgerberaad toch weer terug wil naar DifTar. Hoewel het afvalbeleid zowel burgers als ondernemers aangaat, toch mogen ondernemers niet aan tafel zitten. Er is een reële kans dat de 150 gekozen deelnemers niet representatief zijn voor Arnhem en haar inwoners, zoals het college zelf ook eerlijk toegeeft in het voorstel aan de raad.

Kortom het gaat hier om ruim een miljoen euro aan weggegooid gemeenschapsgeld en een belediging voor ons als raad. Het lukt ons blijkbaar niet om dat te doen waar we voor besteld zijn: zorgvuldig (moeilijke) besluiten nemen en dus leggen we de bal weer terug bij de een deel van de Arnhemmers die ons hebben gekozen. Dat is niet goed en wij blijven van mening dat de enige legitieme vertegenwoordiging van alle Arnhemmers is en blijft de Arnhemse gemeenteraad.  


Rebin Maref
Raadslid