Belangrijk nieuws over de Arnhemse begroting 2024

Gisteravond ontving de Arnhemse Gemeenteraad 1,5 uur voor de bespreking van de verandervoorstellen op de Arnhemse Ontwerpbegroting 2024 een brief van het college. In deze brief werd medegedeeld dat er sprake is van een structureel tekort van 8,8 miljoen euro in 2024 en 13,2 tot 15,7 miljoen euro in de jaren daarna. Dit tekort wordt veroorzaakt door de stijging van tarieven binnen de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de financiële situatie van Arnhem.

Het college is van mening dat de tekorten pas volgend jaar hoeven worden opgelost. VVD Arnhem deelt een andere mening. Financiële problemen dienen direct te worden aangepakt en mogen niet vooruit worden geschoven. Wij kunnen geen begroting vaststellen als we weten dat er een structureel tekort van ruim 15 miljoen euro speelt, zonder een duidelijke oplossing. 

 

Daarom hebben wij, samen met het CDA, SP, en de CU, direct om een extra raadsvergadering verzocht. Aanstaande maandagavond om 20:45 uur zullen wij met het college in gesprek gaan over deze ontwikkelingen.

 

Wij streven naar een transparant, doordacht en verantwoordelijk financieel beleid voor Arnhem, en de Arnhemmer mag van VVD Arnhem verwachten dat we zorgvuldig omgaan met ons huishoudboekje.


#Arnhem #Begroting2024 #Financiën #VVDArnhem