Terugblik Themabijeenkomst Economic Board Arnhem-Nijmegen

“Welvaart is niet vanzelfsprekend” De rol van de Economic Board Arnhem-Nijmegen Onder bovenstaande titel sprak Jan van Dellen, algemeen directeur Economic Board Arnhem-Nijmegen op donderdagavond 2 november op de themabijeenkomst van VVD Arnhem in Musis Arnhem, voor een gehoor van een vijftigtal belangstellende leden en niet-leden, over het centrale belang van een gezonde regionale economie voor welvaart in onze regio.

Jan gaf een duidelijke inkijk in de voortdurende druk op dit besef, zowel nationaal als regionaal. Hij gaf aan hoe de Economic Board bijdraagt aan het scheppen en behouden van de basisvoorwaarden voor brede welvaart. De Board werkt vanuit de regionale economische kracht aan het versterken van verbindingen in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarbij ligt de nadruk op de samenwerking van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid.


Jan van Dellen maakte de aanwezigen op inspirerende wijze duidelijk dat deze drie partijen hét netwerk van organisaties vormen, van klein tot groot, met wie je samenwerkt aan de welvaart en welzijn in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo worden de krachten gebundeld in de regionale speerpunten: Energy, Health en Hightech en Food. Deze speerpunten vormen de kracht van de regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast wordt er op drie thema’s gestuurd die essentieel zijn voor een krachtige: Slimme Duurzaamheid, Arbeidsmarkt (Human Capital) en Artificial Intelligence (AI).


Tenslotte bundelt de Economic Board ook de krachten om de regio te profileren als Lifeport. Dat wil zeggen samen gezond leven, in een gezonde omgeving, op duurzame wijze. Doel is de wereld te laten zien hoeveel toponderzoek hier plaatsvindt op hogescholen en universiteiten, en het bieden van een etalage van alle bijzondere bedrijven en organisaties die werken aan een gezond en duurzaam leven.


Volgens de algemeen directeur vormen de 18 boardleden, ceo’s en topbestuurders van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, de kracht van de organisatie. Zij zijn de ‘verbinder’ die projecten en netwerken in de regio concreet bijeenbrengen. Binnen dit netwerk ontmoeten studenten, burgemeesters, internationale toponderzoekers, start-ups, docenten en ceo’s elkaar op campussen en technische hotspots. Deze ontmoetingen leveren onverwachte crossovers op, of nieuwe ketenpartners, een werkplek met state-of-the-art research faciliteiten of een sterke lobby richting Den Haag en Brussel. Tenslotte onderstreepte hij dat de effectiviteit van alle genoemde inspanningen staat of valt met het bieden van voldoende ruimte voor het ondernemerschap: “Luister naar de ondernemer en investeer” zo rondde hij af.


Het was kortom een uiterst boeiende en leerzame bijeenkomst, die werd afgesloten met een gezellige nazit met een drankje en bitterbal, waar de aanwezige leden en niet-leden hebben vastgesteld, dat de Economic Board Arnhem-Nijmegen zich gelukkig mag prijzen met de dynamische en enthousiaste directeur die er nu de scepter zwaait.