Omgevingsvisie 2040

Als VVD-fractie hebben we tegen de omgevingsvisie 2040 gestemd. De belangrijkste reden is dat we zien dat er onvoldoende ruimte is voor het vinden van balans tussen grote opgaves/ambities rond gebruik en inrichting van de openbare ruimte en aandacht voor groen, klimaatverandering en behoud van natuur.

De omgevingsvisie bevat veel goede zaken: een realistische kijk op de toekomst, terechte ambities en oog voor het leefbaar ontwikkelen van onze stad. Ook wordt terecht gesproken over de moeilijke keuzes en afwegingen die we hier moeten maken. En hier wringt de schoen voor de VVD. 

Wij vinden dat we ons als stad beperken als we keuzes voor groen, klimaatverandering, parken en behoud van natuur altijd boven die andere essentiële opgaven stellen. We hebben een enorme woonopgave, om onze ambities te betalen zijn banen nodig, om de stad bereikbaar te houden is mobiliteit belangrijk etc. Wij als VVD kiezen voor balans, ook wij vinden groen en natuur belangrijk, maar altijd in afweging met onze andere doelstellingen

Daarom hebben we voorstellen gedaan voor aanpassingen aan de omgevingsvisie. Een voorbeeld is het behouden van het gebied rondom de Koningspleij Noord als bedrijventerrein. Té makkelijk worden bedrijventerreinen herbestemd in Arnhem, met zorgelijke gevolgen voor economie en werkgelegenheid. Onze vergaande ambities moeten vanzelfsprekend wel betaald kunnen blijven worden. 

Daarnaast hebben we voorgesteld om ontwikkeling ten noorden van de Koningsweg mogelijk te maken, uitdrukkelijk met als randvoorwaarde dat natuurwaarden en biodiversiteit hierbij worden verbeterd. Betrokkenen zetten zich daar al jaren in voor behoud van cultureel erfgoed, recreatie en natuur inclusieve landbouw. En wij als VVD willen hen deze ruimte blijven geven!

Hier verschillen we fundamenteel van mening met de huidige coalitie: ons voorstel wordt ‘geframed’ alsof wij voorstellen hier torenflats te willen bouwen. Terwijl wij juist het vertrouwen blijven geven aan allen die hier al jaren goed werk verrichten. 

Alles afwegende heeft dit voor de VVD-fractie geleid tot het besluit de omgevingsvisie niet te steunen. Wij blijven de komende tijd met voorstellen komen hoe wij de afweging van de verschillende belangen en opgaven zien: natuur en klimaatverandering zijn belangrijk maar wel altijd in balans met wonen, werkgelegenheid, ondernemen, mobiliteit en andere uitdagingen.