Spoeddebat Vakantiepark Arnhem

Twee weken geleden heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om óók op te treden richting de eigenaar van Vakantiepark Arnhem wanneer er sprake is van permanente bewoning. Een dag later hebben we via de media vernomen dat het aantal permanente bewoners veel hoger was.

Afgelopen woensdag, tijdens de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar, was er om die reden een spoeddebat over permanente bewoning op Vakantiepark Arnhem.

Binnen de gemeente zijn er verschillende conclusies mogelijk als het gaat om het aantal bewoners op Vakantiepark Arnhem. Dit vraagt tenminste om een betere communicatie en afstemming tussen het college en de uitvoerende diensten, in dit geval de omgevingsdienst (ODRA). Ook vinden er onderzoeken plaats om er zeker van te zijn dat een groot aantal ingeschreven mensen inmiddels ook niet meer op Vakantiepark Arnhem wonen, de arbeidsmigranten, en dus uitgeschreven worden.

Het is zeer onwenselijk dat mensen zich kunnen blijven inschrijven terwijl er op dit adres de laatste jaren veel problemen waren door permanente bewoning. Naar aanleiding van vragen van de VVD zal het college onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om aanvullende eisen te stellen wanneer er nieuwe inschrijvingen plaatsvinden op het adres van Vakantiepark Arnhem.