Rebin Maref bij Nieuwsuur over Koranverbranding Arnhem

De recente gebeurtenissen afgelopen zaterdag in Arnhem, waarbij Pegida-voorman Edwin Wagensveld tijdens een geplande demonstratie de intentie had om een Koran te verbranden, hebben begrijpelijkerwijs veel emoties losgemaakt onder onze inwoners en betrokken ondernemers. De middag escaleerde uiteindelijk in een confrontatie tussen de politie en tegendemonstranten.

In een democratie hebben mensen het recht om te demonstreren, wat een groot goed is. Het verbranden van een heilig boek, in dit geval de Koran, is in Nederland niet verboden. Echter, realiseren we ons dat een dergelijke actie sterke reacties opwekt, en het simpelweg een idiote manier om een standpunt uit te drukken, zoals Wagensveld van plan was. De burgemeester heeft aangegeven dat het ontstaan van een tegendemonstratie of weerstand tegen een geplande demonstratie op zichzelf geen reden is om de eigenlijke demonstratie (in dit geval de Koranverbranding) niet door te laten gaan. Dit begrijpen en steunen we.

Echter, wanneer een demonstratie wordt toegestaan, is het van het grootste belang om goed voorbereid te zijn op verschillende scenario's. Het is duidelijk dat de voorbereiding op deze recente demonstratie tekortschoot. Het is belangrijk om te begrijpen in hoeverre de situatie al dan niet is onderschat, zeker gezien verwondingen van meerdere agenten. Geweld tegen hulpverleners is onbegrijpelijk en kan nooit worden gerechtvaardigd. Aan degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan geweld tegen onze agenten: bedenk dat deze agenten er alles aan zouden hebben gedaan om de situatie te beheersen als het geweld van de andere kant kwam. Dat is de essentie van het politiewerk en moet worden gerespecteerd.

Hier moeten lessen uit worden getrokken om de veiligheid van alle betrokkenen, waaronder onze inwoners, bezoekers, ondernemers en zeker onze agenten, te waarborgen. Wat betreft de rol van onze burgemeester krijgen we duidelijke signalen dat de situatie is onderschat en dat moet worden uitgezocht. Voor volgende week woensdag ligt er een debatverzoek waar we onze zorgen zullen delen met de burgemeester.

Er komen geluiden op om demonstraties te verbieden waarbij heilige boeken, zoals de Koran, worden verbrand. Dit is helaas geen oplossing, maar slechts symptoombestrijding. Het echte probleem is de provocatie zelf, en er zijn verschillende manieren om dat dan alsnog te doen. Door één specifieke manier te verbieden, lossen we het onderliggende probleem niet op.

Tot slot moeten we ook zeker niet de verantwoordelijkheid van eenieder die hierbij betrokken is niet onderschatten. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om bij te dragen aan het bewaren van rust en niet op te roepen tot begrip voor het gebruik van geweld. Iedereen moet zijn eigen rol onder de loep nemen en overwegen wat hij of zij kan doen om hieraan bij te dragen.

 https://nos.nl/nieuwsuur/video/2505187-moskeeen-verbied-koranverbrandingZet cookies aan om de video te tonen.