Koranverbranding: verwerpelijke actie binnen het recht op demonstratie

Op zaterdag 13 januari vond er op het Jansplein een demonstratie plaats van Pegida in de vorm van verbranding van een Koran. Hierop volgde een tegendemonstratie die helaas uit de hand liep en eindigde in geweld tegen de Pegida-voorman en de politie. Drie agenten en meerdere demonstranten zijn hierbij lichtgewond geraakt. Woensdag 24 januari vond in de raad op verzoek van de fractie van DENK een interpellatiedebat plaats met portefeuillehouder burgemeester Marcouch. Een debat met aan de ene kant voelbaar de afkeer van deze vorm van de demonstratie en aan de andere kant het belang van het grondwettelijke recht op demonstratie. Een greep uit de vele punten die in het ruim 4 uur durende debat naar voren kwamen.

Allereerst begrijpt en voelt de VVD-fractie depijn die vele Arnhemse burgers ervaren bij het in het openbaar verbranden vande Koran, een boek dat voor hun heilig is. Tegelijkertijd staat de VVD-fractiepal voor het demonstratierecht, voortvloeiend uit de vrijheid vanmeningsuiting.


In aanloop naar en op de bewuste zaterdag 13januari heeft de burgemeester diverse afwegingen gemaakt om de gemeldedemonstratie en de tegendemonstratie mogelijk te maken: dit is wat de wet eenburgemeester vraagt/opdraagt. Naar de mening van de VVD heeft burgemeesterMarcouch de juiste afweging gemaakt door deze demonstraties te faciliteren. Datde demonstratie zo uit de hand liep roept bij de VVD fractieleden de vraag opof de situatie onderschat is. De burgemeester heeft toegezegd met een gedegenevaluatie te komen.

Wat de VVD betreft is het onacceptabel dat eendemonstratie zo uit de hand loopt. Het zorgt voor een onveilig gevoel in de stad,groepen die tegenover elkaar komen te staan en in dit geval onrust bijondernemers in de binnenstad. Daar komt bij dat er agenten gewond zijn geraakt endat keuren we  ook met alle kracht af, jeblijft af van onze hulpverleners!

Tijdens het debat zijn door DENK diversemoties ingediend, waarbij men de illusie heeft dat provocerende demonstratieszullen eindigen door het invoeren van een lokaal verbod op het verbranden vanheilige boeken. Pegida heeft als doel te provoceren en zal bij een verbodandere vormen zoeken en vinden. Hoe verwerpelijk ook, een verbod lost niets op.Hier heeft de VVD fractie samen met een ruime meerderheid in de raad tegengestemd.

Mede namens de VVD heeft de raad zich wel eenduidiguitgesproken: het verbranden van een religieus boek ziet de raad alsverwerpelijk, provocerend en aanstootgevend.

Tot slot heeft de VVD-fractie iedereen opgeroepenom vooral te kijken naar zijn/haar eigen rol en de verantwoordelijkheid tenemen om je niet te ‘laten provoceren’, geweld achterwege te laten, waarmogelijk te de-escaleren en vooral de dialoog aan te blijven gaan. De beste manier om om te gaan met slechte ideeën is door er goede ideeën tegenover tezetten.