VVD tegen WVG Heijenoordseweg

De VVD-fractie is tegen de toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) in het gebied rondom de Heijenoordseweg. Een wet die regelt dat alleen de gemeente nog grond en panden mag aankopen. In tegenstelling tot het college vinden wij een WVG niet nodig om regie te voeren: ga in overleg met alle partners, zeker als zij zelf al met allerlei goede ontwikkelingsplannen bezig zijn, drink eens wat vaker een kop koffie. Dit in plaats van de huidig machtspolitiek, waarbij de WVG wordt toegepast voordat een constructieve dialoog wordt opgestart. Helaas is ondanks dat de hele oppositie tegenstemde, deze WVG toch van kracht geworden.

Terrein Heijnoordseweg

Het terrein rond de Heijenoordseweg wordt gebruikt door organisaties en instellingen die vaak al meer dan 100 jaar zijn verbonden aan Arnhem en die van grote waarde zijn voor onze stad. Zoals Klimmendaal, Ronald mc Donald Boshuus en Johanna Kinder Fonds. Ook is er een aantal scholen gevestigd.  Een aantal van de organisaties is al enige tijd bezig met nieuwe ontwikkelingen rond hun huisvesting. Ze zijn samen bezig te kijken hoe ze gedeelten kunnen afstoten en hoe er gekomen kan worden tot een betere indeling. Deze initiatieven zijn nu buiten spel gezet omdat de gemeente zelf de ‘regie’ wil voeren.  

WVG niet nodig om samen te ontwikkelen

De VVD vindt een WVG niet nodig om regie te voeren en samen een gebied te ontwikkelen. Klimmendaal bijvoorbeeld heeft eind vorig jaar een tender uitgeschreven om een deel van hun bezit te verkopen. Ook de gemeente is hierin meegenomen. Toen de gemeente vond dat deelname aan de tender voor aankoop van de gronden rondom Klimmendaal wellicht onvoldoende zekerheid bood, werd één dag voor sluiting van de tender gekozen om een WVG op het gebied te leggen. Op die manier heeft de gemeente volledige controle over wat er in het gebied gebeurt en zet alle spelers buiten spel. Hoewel de VVD niet principieel tegen het inzetten van een WVG is, vinden wij dit een instrument waar je heel voorzichtig mee moet zijn en waar je alleen in uiterste gevallen gebruik van moet maken.

WVG vaker toegepast

Dit is in twee jaar tijd de derde keer dat het college een WVG oplegt in Arnhem. Daarmee lijkt de WVG eerder regel dan uitzondering te worden. Daar komt bij dat in de uitvoering vaak zorgvuldigheid ontbreekt, partners worden laat en met een brief geïnformeerd over de keuzes van het college. Van samen een gebied ontwikkelen is dan geen sprake meer. 

WVG schaadt toekomstperspectieven

Het opleggen van de WVG heeft grote nadelen. Het schaadt de toekomstperspectieven van onze partners in de stad. Bovendien vertraagt het de realisatie van woningen terwijl juist versnellen nodig is. Concrete plannen zoals het project Uniek Wonen waren al in ontwikkeling binnen dit gebied, totdat het college door inzet van de WVG dat proces heeft gestopt.

Marktpartijen zijn onmisbaar bij de woonopgave

De VVD-fractie benadrukt dat samenwerking met alle betrokken partijen ontzettend belangrijk is om de broodnodige extra woningen in Arnhem te kunnen realiseren. Het is een illusie om te denken dat de gemeente dat wel even zelf kan regelen en (markt)partijen daarbij niet nodig heeft. Wij zouden graag zien dat het college vaker een kop koffie drinkt en in gesprek gaat met onze partners in de stad in plaats van uit het stadhuis machtspolitiek uitoefent en telkens naar de WVG te grijpt voordat er constructieve dialogen plaatsvinden.

Helaas is gisteravond ondanks een duidelijk NEE door de VVD-fractie en de hele oppositie toch weer een WVG opgelegd. Dat vinden wij jammer. Uiteindelijk moeten we écht met zijn allen aan de slag met de grote woningbouwopgave, dat kan je als gemeente onmogelijk alleen!